Eskilstuna

Pistolskytteklubb

Senast uppdaterad 2019-07-18  18:53

Fliken: Resultatlistor 2019

Datum för årets årsmöte är nu bokat och kommer att ske i Munktellarenan.

Kommer du från parkeringen och går in i Munktellarenan och tar trappen

upp så hittar du till lokalen Hampus, kaffe och macka kommer att serveras.

Tisdagen den 26 mars klockan 19.00.


Kallelse och årsavgift har skickats ut den 13 februari


Årsmötes handlingar byggs på vartefter dom blir klara


Förslag till årsavgifter för 2020

Kallelse till årsmöte 2019

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Valberedningens förslag

Budget för 2019                       

                                              Eskilstuna Pistolskytteklubb Munktellarenan 633 42 Eskilstuna    epk@eskilstuna-epk.com