SM2023
SM20231
ÖSM fält3

Eskilstuna Pistolskytteklubb bildades 1945 med ett verksamhetsmål, att organiserat

erbjuda skytteintresserade en möjlighet att utvecklas genom träning och tävling.

Idag ett halvt sekel senare bedriver vi nästan all form av skytte med enhandsvapen,

Luftpistol, Ban, Fält, Magnumfält, Fripistol, Snabbpistol, Sport & Grovpistol, Standardpistol. PPC,

Militär snabbmatch, Svartkrutsskytte.

Välkommen till Eskilstunas

största Pistolskytteklubb.


Postadress: Munktellarenan, 633 42 Eskilstuna


Bankgiro: Eskilstuna Pistolskytteklubb = 5317 - 8943


Swish: Eskilstuna Pistolskytteklubb = 123 334 95 94


För.nummer: Svenska Pistolskytteförbundet = 03 - 445


För.nummer: Svenska Sportskytteförbundet = 16 659


Org.nummer: Allmänt Organisationsnummer = 818000 - 5392