Eskilstuna

Pistolskytteklubb

Senast uppdaterad 2020-09-23  21:20

Fliken: Resultatlistor 2020

Datum för årets årsmöte är nu bokat och kommer att ske i Munktellarenan.

Kommer du från parkeringen och går in i Munktellarenan och tar trappen

upp så hittar du till lokalen Hampus

Tisdagen den 31 mars klockan 19.00.


Kallelse och årsavgift har skickats ut den 24 februari


Årsmötes handlingar byggs på vartefter dom blir klara


Förslag till årsavgifter för 2021

Kallelse till årsmöte 2020

Verksamhetsplan för 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Valberedningens förslag

Budget för 2020                       

                                              Eskilstuna Pistolskytteklubb Munktellarenan 633 42 Eskilstuna    epk@eskilstuna-epk.com