Datum för årets årsmöte är nu bokat och kommer att ske digitalt via Teams.


Torsdagen den 11 mars klockan 19.00.


Årsmötes handlingar byggs på vartefter dom blir klara.


Förslag till årsavgifter för 2022

Kallelse till årsmöte 2021

Verksamhetsplan för 2021

Verksamhetsberättelse för 2020

Valberedningens förslag

Budget för 2021