Eskilstuna

Pistolskytteklubb

Senast uppdaterad 2018-11-10 22:48

Fliken: Resultatlistor 2018

Eskilstuna Pistolskytteklubb bildades 1945 med ett verksamhetsmål, att organiserat

erbjuda skytteintresserade en möjlighet att utvecklas genom träning och tävling.

Idag ett halvt sekel senare bedriver vi nästan all form av skytte med enhandsvapen,

Luftpistol, Ban, Fält, Magnumfält, Fripistol, Snabbpistol, Sport & Grovpistol, Standardpistol. PPC,

Militär snabbmatch.

Välkommen till Eskilstunas

största Pistolskytteklubb.

 

Postadress: Munktellarenan, 633 42 Eskilstuna

 

Postgironr: Eskilstuna Pistolskytteklubb = 54 31 05 - 1

 

För.nummer: Svenska Pistolskytteförbundet = 03 - 445

 

För.nummer: Svenska Sportskytteförbundet = 16 659

 

Org.nummer: Allmänt Organisationsnummer = 818000 - 5392

 

Eskilstuna Pistolskytteklubb Munktellarenan 633 42 Eskilstuna epk@eskilstuna-epk.com